Una zebra a pois

Mela data tempo fa…

Itsy bitsy teeny weeny zebra & polka dot…
Mela, designer, Studio Plancton Milano

20130312-183551.jpg

Annunci